Přihlášení výcvikáře

Přihlášení do administrace tréninků

 

Výcvikáři, kontrolujte prosím očkovací průkazy nebo europasy.

S nově příchozími, nečleny KK KrPole, vyplňte přihlášku do kurzu a zajistěte předání předsedkyni klubu.